WARNING: This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical.

Your Cart

Kahbana Banana Leaf Shisha - Buncha Oranges 200g

Kahbana Banana Leaf Shisha - Buncha Oranges 200g

Kahbana Banana Leaf Shisha - Buncha Oranges 200g

$16.00

  • Tobacco-Free
  • Nicotine-Free
  • Plant Based
  • Vegan